ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τα Έργα Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Η ταξινόμηση/ κατηγοριοποίηση ενός έργου ως Έργο Στρατηγικής Σημασίας, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες/ κριτήρια, όπως η μεγάλη συνεισφορά του έργου στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Προγράμματος, η σημαντικότητά του σε εθνικό/ τοπικό επίπεδο, η μοναδικότητά του, ο καινοτόμος χαρακτήρας του και το μεγάλο οικονομικό του μέγεθος σε σχέση με τους πόρους της προτεραιότητας του Προγράμματος στην οποία εντάσσονται.

Προϋπολογισμός Έργου: €19,2 εκ.
Συνεισφορά ΕΕ: 60%
Προϋπολογισμός Έργου: €16,5 εκ.
Συνεισφορά ΕΕ: 60%
Προϋπολογισμός Έργου: €25 εκ.
Συνεισφορά ΕΕ: 85%
Προϋπολογισμός Έργου: €26 εκ.
Συνεισφορά ΕΕ: 85%
Προϋπολογισμός Έργου: €48 εκ.
Συνεισφορά ΕΕ: 60%
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]