ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

'Εργα Στρατηγικής Σημασίας

Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας

Μια-Ευρώπη-πιο-διασυνδεδεμένη
Στόχος Πολιτικής 3

Μια πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Περιφερειακή Συνδεσιμότητα

Ειδικός Στόχος

Ανάπτυξη Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών

Περιμετρικός-Αυτοκινητόδρομος-Λευκωσίας
Προϋπολογισμός Έργου

€26 εκ.

85%
Συνεισφορά ΕΕ

Κατά μέγιστο 85% επί των επιλέξιμων δαπανών

Περίοδος Υλοποίησης
1ο τρίμηνο 2025 - 4ο τρίμηνο 2027

Από την περιοχή Ανθούπολης (Δήμος Λακατάμιας) μέχρι την Κοινότητα Ανάγυια

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Δημοσίων Έργων

22806523 / 22806599

cchristodoulou@mcw.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας αποτελεί μέρος του προβλεπόμενου εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Κύπρου και αναπόσπαστο τμήμα του Κεντρικού Δικτύου (Core Network) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) (Trans- European Transport Network), καταδεικνύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση του Έργου. Το γενικό Έργο αφορά αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 32 χλμ., που θα συνδέει τους αυτοκινητόδρομους που καταλήγουν στη Λευκωσία (Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λεμεσού, Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Τροόδους και Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Παλαιχωρίου) και θα δρα ως παρακαμπτήριος για το Πολεοδομικό Συγκρότημα Λευκωσίας, εξυπηρετώντας δεκάδες Δήμους και Κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται υπό κατασκευή η Φάση Α1 που διαλαμβάνει το τμήμα από τον Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Λεμεσού μέχρι τη Λεωφ. Τσερίου, συνολικού μήκους 7,4 χλμ.

Το Έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» αφορά τμήμα της Φάσης Γ’, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της Φάσης αυτής θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο του ΔΕΔ-Μ, «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η Φάση Γ΄ αφορά στο πρώτο σκέλος του Αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, από την περιοχή της Ανθούπολης (Δήμος Λακατάμιας) μέχρι την Κοινότητα Ανάγυια. Το τμήμα αυτό είναι μήκους 7 χλμ. περίπου και διαλαμβάνει πρόσθετα τμήματα αυτοκινητόδρομου μήκους 2,2 χλμ. για κατάλληλη διασύνδεση με τις Φάσεις Β3 και Ε. Στη Φάση Γ’ περιλαμβάνονται επίσης και 3,5 χλμ. συνδετήριων δρόμων και δρόμων του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, εκ των οποίων τα 1,5 χλμ. αφορούν σε Δρόμους Πρωταρχικής Σημασίας. Διαλαμβάνει επίσης τέσσερις ανισόπεδους κόμβους, από τους οποίους ο ένας είναι κόμβος μεταξύ δύο αυτοκινητοδρόμων, καθώς και μία κοιλαδογέφυρα μήκους 240 μ. περίπου στην Ανθούπολη.

Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Επί του παρόντος, ετοιμάζεται η μελέτη της Φάσης Γ’, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα
  • Βελτίωση συνδεσιμότητας της Κύπρου με τον Ηπειρωτικό ευρωπαϊκό χώρο, με την υλοποίηση κρίσιμων ελλειπόντων τμημάτων του ΔΕΔ-Μ και τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων που καλύπτουν την εθνική επικράτεια και τη διασυνδέουν με τις πύλες εισόδου της Κύπρου (Αεροδρόμια & Λιμάνια)
  • Βελτίωση προσβασιμότητας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Λευκωσίας και δεκάδων περιφερειακών Δήμων και Κοινοτήτων
  • Μείωση χρόνου διακίνησης και αύξηση μέσης ταχύτητας διακίνησης
  • Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας για όλους τους χρήστες της οδού
  • Υποστήριξη της πολυτροπικότητας και της συνδυασμένης διακίνησης δημόσιων και ιδιωτικών μέσων μεταφοράς για επιβάτες (Ι.Χ. και λεωφορεία)
  • Υποστήριξη των εμπορευματικών μεταφορών με γρήγορη και ασφαλή διακίνηση εμπορευμάτων, με διασύνδεση κύριων τοποθεσιών δραστηριοτήτων (βιομηχανικές & γεωργικές περιοχές) και παράλληλη παράκαμψη των κατοικημένων περιοχών
  • Δυνατότητα αύξησης της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης για τις υποστηριζόμενες περιοχές
  • Περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης των διαμπερών κινήσεων διαμέσου κατοικημένων περιοχών (μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωση θορύβου και οχληρίας)
  • Βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων υδάτων
  • Ανάπτυξη της ψηφιοποίησης των μεταφορών με την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transport Systems- ITS). 
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 8 Μέσος όρος: 2.1]