ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Εντοπισμός, Συμβουλευτική και Καθοδήγηση Νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης (ΝΕΕΤs)

Μια-Ευρώπη-πιο-κοντά-στους-πολίτες
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Στήριξη Απασχόλησης Νέων

Ειδικός Στόχος

Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων

Προϋπολογισμός Έργου

€3 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
7/2026 - 12/2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Εργασίας

22400811

esivitanidou@dl.mlsi.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης μέσω εξατομικευμένων διαδικασιών συμβουλευτικής και καθοδήγησης σε νεαρά άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα στο αρχείο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ). Τα άτομα αυτά θα εντοπίζονται και θα προσεγγίζονται μέσω τεσσάρων Κινητών Μονάδων της ΔΥΑ, οι οποίες θα μετακινούνται συνεχώς σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και σε αστικά κέντρα και θα εφαρμόζουν είτε πρωϊνό είτε απογευματινό ωράριο ανάλογα με την περιοχή και την ομάδα στόχου.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Μείωση της ανεργίας των νέων μέσω της ενεργοποίησης, αναβάθμισης, απασχολησιμότητας και ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]