ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Φωτοβολταϊκό Πάρκο «Απόλλων»

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Ενέργεια & Περιβάλλον

Ειδικός Στόχος

Προώθηση ΑΠΕ

Προϋπολογισμός Έργου

€8,5 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
Ιανουάριος 2024 – Δεκέμβριος 2027

Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστημίου Κύπρου

Φορέας Υλοποίησης
Πανεπιστήμιο Κύπρου

22894249/ 22894206

charalambous.constantinos@ucy.ac.cy, v.olympios@ucy.ac.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος  

Το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για τη μετατροπή της Πανεπιστημιούπολης σε μία βιώσιμη και έξυπνη πόλη, η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με ευέλικτο τρόπο, τις μελλοντικές προκλήσεις ανάπτυξης του Πανεπιστημίου σε ένα βιώσιμο πλαίσιο.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 5 MW και συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρητικότητας 2,35 MWh.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο «Απόλλων»  αναμένεται να παράγει ετησίως 8,4 GWh καθαρής ενέργειας που αντιστοιχεί με το 50% των σημερινών αναγκών σε ηλεκτρισμό της Πανεπιστημιούπολης.

Η δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, αναμένεται να επιφέρει μείωση περίπου €2 εκ.  στους λογαριασμούς ενέργειας του Ιδρύματος και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 5.600 τόνους ετησίως.

Η εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας καθιστά το έργο πρωτοποριακό, καθότι θα είναι η πρώτη μεγάλη εγκατάσταση τέτοιου συστήματος στην Κύπρο και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο του μελλοντικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας  της Πανεπιστημιούπολης, καθώς θα συντείνει στον εξηλεκτρισμό των συστημάτων ενέργειας και της απεξάρτησής τους από ορυκτά καύσιμα.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]