ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 10

Στήριξη Απόρων

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

0 ,6 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Παροχή βασικής υλικής συνδρομής σε απόρους
 • Παροχή σίτισης (επισιτιστική στήριξη)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όπως δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), λήπτες προνοιακών επιδομάτων, οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής υστέρησης, μονογονιοί, περιλαμβανομένων νόμιμων μεταναστών, υπηκόων τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κ.λπ.
 • Σε σχέση με τις δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της υλικής υστέρησης, επωφελούμενοι θα είναι οικογένειες με παιδιά βρεφικής ηλικίας, και οι οποίοι είναι δικαιούχοι ΕΕΕ ή Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής υστέρησης σύμφωνα με σχετική έκθεση που θα ετοιμάζεται από τον αρμόδιο Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
 • Σε σχέση με τις δράσεις που αφορούν στην παροχή σίτισης, οι επωφελούμενοι θα είναι παιδιά που θα επιλέγονται από Συμβουλευτική Επιτροπή της κάθε σχολικής μονάδας στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα συμφωνηθούν και εγκριθούν μεταξύ του εμπλεκόμενου/εμπλεκόμενων Υπουργείου/Υπουργείων μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, όπως π.χ.:
  • Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι λήπτες ΕΕΕ ή Δημόσιου Βοηθήματος.
  • Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι άνεργοι.
  • Τα παιδιά είναι ορφανά και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
  • Τα παιδιά ανήκουν σε μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες με οικονομικά προβλήματα.
 • Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες/ το εισόδημα των γονέων είναι ανεπαρκές για άλλους λόγους, π.χ. παιδιά φοιτητές ή στρατιώτες, σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 4]