ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 10

Στήριξη Απόρων

0 ,6 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Παροχή βασικής υλικής συνδρομής
 • Παροχή σίτισης (επισιτιστική στήριξη)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου Τομέα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Υφ. Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου Τομέα: Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού όπως δικαιούχοι ΕΕΕ, λήπτες προνοιακών επιδομάτων, οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής υστέρησης, μονογονιοί, περιλαμβανομένων νόμιμων μεταναστών, υπηκόων τρίτων χωρών, δικαιούχων διεθνούς προστασίας κλπ.
 • Σε σχέση με τις δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, επωφελούμενοι θα είναι οικογένειες με παιδιά βρεφικής ηλικίας, και οι οποίοι είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Λήπτες Δημόσιου Βοηθήματος ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υλικής στέρησης σύμφωνα με σχετική έκθεση που θα ετοιμάζεται από τον αρμόδιο Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
 • Σε σχέση με τις δράσεις που αφορούν στην παροχή σίτισης, οι επωφελούμενοι θα είναι παιδιά που θα επιλέγονται από Συμβουλευτική Επιτροπή της κάθε σχολικής μονάδας στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα συμφωνηθούν και εγκριθούν μεταξύ του εμπλεκόμενου/εμπλεκόμενων Υπουργείου/Υπουργείων μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους όπως π.χ.:
  • Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή Δημόσιου Βοηθήματος
  • Οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών είναι άνεργοι
  • Τα παιδιά είναι ορφανά και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες
  • Τα παιδιά ανήκουν σε μονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες με οικονομικά προβλήματα
 • Τα παιδιά προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες/ το εισόδημα των γονέων είναι ανεπαρκές για άλλους λόγους (παιδιά φοιτητές ή στρατιώτες, σοβαρό πρόβλημα υγείας)

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]