ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 11

Κοινωνικές Καινοτόμες Δράσεις

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

0 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας
  • Κοινωνική ενσωμάτωση ΑμεΑ/ Καταπολέμηση κοινωνικών διακρίσεων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  • Κοινωνικά ευάλωτα άτομα που λόγω ιδιαίτερων καταστάσεων χρήζουν είτε βραχυπρόθεσμης είτε μακροπρόθεσμης στήριξης και φροντίδας, π.χ. ΑμεΑ περιλαμβανομένων ατόμων με παραπληγία, τετραπληγία ή παιδιά με αυτισμό κ.λπ.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 4]