ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 11

Κοινωνικές Καινοτόμες Δράσεις

0 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας
  • Κοινωνική ενσωμάτωση ΑμεΑ / Καταπολέμηση κοινωνικών διακρίσεων
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα Δημόσιου Τομέα: Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  • Κοινωνικά ευάλωτα άτομα που λόγω ιδιαίτερων καταστάσεων χρήζουν είτε βραχυπρόθεσμης είτε μακροπρόθεσμης στήριξης και φροντίδας όπως π.χ. ΑμεΑ περιλαμβανομένων ατόμων με παραπληγία, τετραπληγία ή παιδιά με αυτισμό κλπ.

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]