ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 12

Μετάβαση στην Κλιματική Ουδετερότητα

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

0 ,5 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΤΔΜ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στα πράσινα επαγγέλματα
  • Δημιουργία Πράσινης Τεχνικής Σχολής
  • Δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργειακών συστημάτων, υποδομών και Δικτύων
  • Σχέδια Χορηγιών για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης
  • Σχέδια Χορηγιών ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Παραγωγική Διαδικασία
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Επιχειρήσεις για χρήση ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας
  • Δημόσιοι Φορείς
  • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  • Επιχειρήσεις
  • Μαθητές/ Άνεργοι/ Εργαζόμενοι/ Πολίτες

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]