ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 3

Αστική Κινητικότητα

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

0 ,9 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Κατασκευή ποδηλατοδρόμων/ πεζοδρόμων
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης αστικής κυκλοφορίας
 • Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων
 • Ανάπλαση οδικού χώρου
 • Υποδομές για προώθηση δημόσιων μεταφορών
 • Δημιουργία υποδομών ηλεκτροκίνησης
 • Αγορά ηλεκτροκίνητων λεωφορείων
 • Προώθηση της πολυτροπικότητας
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Πολίτες / Ευρύ Κοινό

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]