ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 4

Χωρική Ανάπτυξη

Μια-Ευρώπη-πιο-κοντά-στους-πολίτες
Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες

0 ,7 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΤΠΑ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
 • Πράσινες υποδομές ή/ και άλλες δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος
 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων/ υποδομών πολιτιστικών δραστηριοτήτων/ κληρονομιάς
 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/ επέκταση υφιστάμενων υποδομών προώθησης της αστικής κινητικότητας (π.χ. ποδηλατόδρομοι, πεζοδρόμια)
 • Κατασκευή νέων ή αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (σε παιδιά, ηλικιωμένους, ευάλωτες ομάδες)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αστικές περιοχές
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Πληθυσμός σε αστικές περιοχές
 • Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων χώρων/ υποδομών πολιτιστικών δραστηριοτήτων/ κληρονομιάς
 • Αναζωογόνηση του δομημένου περιβάλλοντος (π.χ. ανάπλαση/ δημιουργία πλατειών)
 • Κατασκευή νέων ή αποκατάσταση υφιστάμενων υποδομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (σε παιδιά, ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε μη αστικές περιοχές
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Πληθυσμός σε μη αστικές περιοχές
 • Ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 1 Μέσος όρος: 3]