ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 5

Κλιματική Αλλαγή και Κυκλική Οικονομία

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

0 ,2 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΤΣ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δράσεις προστασίας και βελτίωσης των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση των ακτών
 • Ανάπτυξη έργων πλημμυρικής αποσυμφόρησης
 • Έργα διαχείρισης πυρκαγιών και κινδύνων καταστροφών
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Συμβούλια Αποχετεύσεων
 • Πυροσβεστική Υπηρεσία
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Πολίτες / Ευρύ Κοινό

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Δράσεις μείωσης παραγωγής, χωριστής συλλογής και αξιοποίησης αποβλήτων
 • Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Επιχειρήσεις
 • Ιδιωτικοί Οργανισμοί
 • Πολίτες/ Ευρύ Κοινό

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]