ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 6

Περιφερειακή Συνδεσιμότητα

0 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΤΣ)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικός Στόχος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Κατασκευή αυτοκινητόδρομου (Κεντρικό Δίκτυο-ΔΕΔ-Μ)
  • Έργα αποσυμφόρησης της τροχαίας κίνησης στο υπεραστικό οδικό δίκτυο - ευφυή συστήματα μεταφορών
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Δημόσιες Υπηρεσίες
  • Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  • Υπουργεία και Τμήματα/ Υπηρεσίες του Δημόσιου ή/ και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
  • Χρήστες υπεραστικού οδικού δικτύου

Click to rate this Website!
[Total: 0 Average: 0]