ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Προτεραιότητες Προγράμματος

Προτεραιότητα 9

Κοινωνική Ένταξη

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

0 ,5 εκ.

Συνολικός Προϋπολογισμός

0 % (ΕΚΤ+)

Συνεισφορά ΕΕ

Ειδικοί Στόχοι

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Σχέδια επιδοτούμενης απασχόλησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Επιχειρήσεις / Εργοδότες
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας, όπως ΑμεΑ, άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, αποφυλακισθέντες, θύματα εμπορίας προσώπων, λήπτες προνοιακών επιδομάτων, μονογονιοί, πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, κλπ. Στις ομάδες στόχου περιλαμβάνονται επίσης νόμιμοι μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
 • Πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες
 • Παροχή υπηρεσιών φροντίδας
 • Κοινωνική ενσωμάτωση/ μη διάκριση ατόμων με αναπηρία
 • Παροχή υπηρεσιών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 • Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας/ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας/ Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
 • Κοινωνικά ευάλωτα άτομα και οικογένειες που λόγω ιδιαίτερων καταστάσεων χρήζουν είτε βραχυπρόθεσμης είτε μακροπρόθεσμης στήριξης, περιλαμβανομένων ατόμων τρίτης ηλικίας που λαμβάνουν χαμηλές συντάξεις, γυναίκες με εξαρτώμενα άτομα στην οικογένεια, λήπτες προνοιακών επιδομάτων, ΑμεΑ περιλαμβανομένων ατόμων με παραπληγία, τετραπληγία ή αυτισμό, μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών και άτομα υπό καθεστώς προστασίας κ.λπ.
 • Παιδιά ηλικίας 0-4 ετών
 • Οικογένειες

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]