ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Προγραμματικό Έγγραφο ​

Το Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» καταρτίστηκε μέσα από διαδικασία διαβούλευσης και συνεργασίας των αρμόδιων Κυβερνητικών Υπηρεσιών, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2022 με την απόφαση με αρ. C(2022)4774.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Προγραμματικό Έγγραφο ​

Ιούνιος, 2022

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]