ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Πρόγραμμα

Επικοινωνία και Προβολή

Η επικοινωνία και προβολή για τα έργα και επιτεύγματα του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» αποτελεί βασική προτεραιότητα και προβλέπεται θεσμικά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 (Άρθρα 46–50 και Παράρτημα ΙΧ). Αποτελεί αρμοδιότητα τόσο σε επίπεδο Κράτους-Μέλους/ Διαχειριστικής Αρχής/ Ενδιάμεσων Φορέων, όσο και σε επίπεδο Δικαιούχων/ Φορέων Υλοποίησης έργων του Προγράμματος.

Απαιτούμενα Εμβλήματα 2021-2027 

eu-logo-1
CYPRUS REPUBLIC-LOGO

Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» χρησιμοποιείται ενιαία σηματοδότηση σε όλες τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας των έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» προς όφελος των πολιτών.

Το έμβλημα της ΕΕ μαζί με τον θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαμορφώνουν την απαιτούμενη σηματοδότηση για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δράσεις του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027». Όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1060/2021, το έμβλημα της ΕΕ πρέπει να συνοδεύεται πάντα από τη δήλωση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για να κατεβάσετε τα εμβλήματα πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθή χρήση του εμβλήματος της ΕΕ πατήστε εδώ.

Λεκτική Αναφορά στη Συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Λεκτική αναφορά στη συγχρηματοδότηση του έργου από την ΕΕ γίνεται στις περιπτώσεις εγγράφων και επικοινωνιακού υλικού που περιλαμβάνουν συγγραφή κειμένου ή όπου τα λογότυπα δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Για σκοπούς ομοιομορφίας όσον αφορά στη χρήση της λεκτικής αναφοράς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η εξής φράση:

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Οδηγός Επικοινωνίας

H Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», προέβη στην ετοιμασία Οδηγού Επικοινωνίας ο οποίος απευθύνεται στους Δικαιούχους έργων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο πλαίσιο του σχετικού Προγράμματος. 

Στόχος του Οδηγού είναι:

  • Η κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων που έχουν οι Δικαιούχοι του Προγράμματος ως προς την επικοινωνία, και
  • Η υποστήριξη των Δικαιούχων σε σχέση με την ορθή εφαρμογή των αρμοδιοτήτων αυτών.

Σημειώνεται ότι, η ηλεκτρονική εκδοχή του Οδηγού Επικοινωνίας περιλαμβάνει χρήσιμα links σε διάφορα σημεία του κειμένου, για ευκολία του αναγνώστη.  

Υποστηρικτικά Εργαλεία από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να βοηθήσει τους Δικαιούχους να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις επικοινωνίας και προβολής που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060, αλλά παράλληλα για να συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων, ετοίμασε:

  • Το εργαλειο Online Generator, μέσω του οποίου οι Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν πλάκες, πινακίδες και αφίσες για τα έργα τους χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα. Με μερικά απλά βήματα, το εργαλείο αυτό ετοιμάζει αρχεία PDF, έτοιμα για εκτύπωση, για πλάκες, πινακίδες και αφίσες.
  • Βrand book με κατευθυντήριες γραμμές, το οποίο καθοδηγεί τους Δικαιούχους να εκπληρώσουν σωστά και αποτελεσματικά τις απαιτήσεις επικοινωνίας και προβολής.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 2 Μέσος όρος: 5]