ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Μια-Ευρώπη-πιο-Έξυπνη
Στόχος Πολιτικής 1

Μια πιο Ανταγωνιστική και πιο Έξυπνη Ευρώπη

Μια-Ευρώπη-πιο-κοινωνική
Στόχος Πολιτικής 4

Μια πιο Κοινωνική και Χωρίς Αποκλεισμούς Ευρώπη

Προτεραιότητες Προγράμματος

Ανταγωνιστική, Έξυπνη & Ψηφιακή Οικονομία
Στήριξη Απασχόλησης Νέων

Ειδικοί Στόχοι

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Μμε
Προώθηση Απασχόλησης Ανέργων

Προϋπολογισμός Έργου

€40 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
17/05/21-31/12/26

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ)

22867194, 22867178, 22867156, 22867317, 22867109

vtsangaridou@meci.gov.cy,
axanthopoulou@meci.gov.cy,
sprodromou@meci.gov.cy,
snicolaou@meci.gov.cy, apapakyriakou@meci.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων ηλικίας 18-29 ετών, των ανδρών ηλικίας 30-50 ετών και των γυναικών ηλικίας 30-55 ετών, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Μέσω του Σχεδίου επιχορηγούνται δαπάνες όπως εξοπλισμός, αγορά κτιρίων, ανέγερση κτιρίων, ανακαίνιση κτιρίων, διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση.

Προγραμματισμός Προσκλήσεων

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Σχεδίου (€40 εκ.) αναμένεται ότι θα διατεθεί μέσω δύο Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων.
Η πρώτη Πρόσκληση του Σχεδίου (€30 εκ.) προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2021 και έληξε τον Δεκέμβριο του 2021 ενώ η δεύτερη (€10 εκ.) αναμένεται να προκηρυχθεί τον Μάρτιο του 2024.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Το Σχέδιο αναμένεται να επιφέρει:

  • Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας βασισμένης στη γνώση, την τεχνολογική αναβάθμιση και την καινοτομία, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας 
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]