ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικών Προγραμμάτων «Δημοτικές Πολυκατοικίες Πλουτής Σέρβας»

Μια-Ευρώπη-πιο-κοντά-στους-πολίτες
Στόχος Πολιτικής 5

Μια Ευρώπη πιο Κοντά στους Πολίτες

Προτεραιότητα Προγράμματος

Χωρική Ανάπτυξη

Ειδικός Στόχος

Ανάπτυξη Αστικών Περιοχών

Προϋπολογισμός Έργου

€4,3 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
08/2019 – 01/2023

Λεμεσός

Φορέας Υλοποίησης
Δήμος Λεμεσού

25342330

european@limassol.org.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος 

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €6,2 εκ., αποτελεί έργο γέφυρα, εκ των οποίων τα €1,9 εκ. συγχρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και τα €4,3 συγχρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Οι δημοτικές πολυκατοικίες της οδού Μισιαούλη – Καβάζογλου αποτελούν μνημεία ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας και η ανάπλασή τους σηματοδοτεί τις πρώτες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του έργου, οι δημοτικές πολυκατοικίες αποκαταστάθηκαν και άλλαξαν χρήση ως κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές, σύμβολα της ενεργούς διαχρονικής παρεμβατικότητας της δημοτικής αρχής.

Η πρώτη δημοτική πολυκατοικία λειτουργεί ως Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η δεύτερη δημοτική πολυκατοικία λειτουργεί ως Κέντρο Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων μετά το Σχολείο ενώ στην τρίτη θα λειτουργούν Δράσεις και Προγράμματα επικεντρωμένα στις σύγχρονες ανάγκες των νέων ηλικίας 13-35 χρονών.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα 

Η ανάπλαση των δημοτικών πολυκατοικιών θα συνδράμει στη βελτίωση της εικόνας της περιοχής και θα υποστηρίξει την κοινωνική συνοχή των κατοίκων.

Το Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών θα συστεγάσει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, όπως δικαιούχους κρατικών επιδομάτων, μετανάστες, άτομα με ιστορικό ουσιοεξαρτήσεων, καθώς και περιπτώσεις που βρίσκονται υπό τη φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή χρήζουν εξειδικευμένης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Το Κέντρο Απασχόλησης Παιδιών και Εφήβων μετά το Σχολείο αναμένεται να έχει μεγάλη ανταπόκριση στους κατοίκους, έχοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της περιοχής και το γεγονός ότι μόνο στις παραπλήσιες πολυκατοικίες του Οργανισμού Ανάπτυξης Γης που στεγάζει οικογένειες χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, σήμερα υπάρχουν πάνω από 90 παιδιά. Το Πρόγραμμα στοχεύει ουσιαστικά στην υγιή απογευματινή απασχόληση των εφήβων μετά το σχολείο και κατ’ επέκταση στην πρόληψη της νεανικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Στο Πρόγραμμα θα προσφέρονται ευκαιρίες σχολικής μελέτης και φύλαξης σε μαθητές οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις ευκαιρίες μέσα από το υφιστάμενο κοινωνικοοικονομικό τους περιβάλλον.

Οι Δράσεις και τα Προγράμματα για νέους ηλικίας 13-35 χρονών θα αφορούν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και διάφορες δράσεις πρωτογενούς πρόληψης, ενισχύοντας υγιείς τρόπους απασχόλησης καθώς και εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]