ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Τηλεόραση

Συνέντευξη: Πώς επωφελείται η Κύπρος από την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ;
Νοέμβριος, 2022
Ταινία: «Οι ζωές μας αλλάζουν» με την στήριξη των Ταμείων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ
Ιούλιος, 2022
ΣΠΟΤ: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» - Για μια Κύπρο πιο Έξυπνη
Ιούλιος, 2022
ΣΠΟΤ: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» - Για μια Κύπρο πιο Πράσινη
Ιούλιος, 2022
ΣΠΟΤ: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» - Για μια Κύπρο πιο κοντά στους Πολίτες
Ιούλιος, 2022
ΣΠΟΤ: Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» - Για μια Κύπρο πιο Κοινωνική, Χωρίς Αποκλεισμούς
Ιούλιος, 2022