ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Παραδείγματα Έργων

Αναβάθμιση Υποδομών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών (Σταθμών, Στάσεων και Στεγάστρων Λεωφορείων) και Μετάβαση στην Ηλεκτροκίνηση (Αγορά Ηλεκτρικών Λεωφορείων και Φόρτιση)

Μια-Ευρώπη-πιο-πράσινη
Στόχος Πολιτικής 2

Μια πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη

Προτεραιότητα Προγράμματος

Αστική Κινητικότητα

Ειδικός Στόχος

Προώθηση Αστικής Κινητικότητας

Προϋπολογισμός Έργου

€50 εκ.

60%
Συνεισφορά ΕΕ

Περίοδος Υλοποίησης
02/2022 - 12/2029

Παγκύπρια

Φορέας Υλοποίησης
Τμήμα Δημοσίων Έργων

22806954

info@pwd.mcw.gov.cy

Σύντομη Περιγραφή/Στόχος

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών και στην σταδιακή μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση των στόλων των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών, στην ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με οικολογικό τρόπο και στην διασφάλιση της πολυτροπικότητας στις μεταφορές.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την αναβάθμιση των κεντρικών σταθμών λεωφορείων.
  • Την αναβάθμιση των στάσεων και στεγάστρων.
  • Την εισαγωγή, σε πρώτη φάση, στόλου λεωφορείων για εξυπηρέτηση των πυρήνων των ιστορικών κέντρων των πόλεων.
  • Την δημιουργία υποδομής για εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στους στόλους των λεωφορείων.
Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Οι νέες και έξυπνες στάσεις και στέγαστρα θα παρέχουν τόσο προστασία από τις καιρικές συνθήκες όσο και πληροφόρηση στο κοινό μέσα από τελευταίας τεχνολογίας οθόνες, έξυπνο φωτισμό, Wi-fi και φόρτιση έξυπνων κινητών. Οι έξυπνες αυτές στάσεις είναι επίσης ειδικά σχεδιασμένες για να είναι προσβάσιμες από Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Πρόσθετα υπάρχει ηχητική ανακοίνωση για την άφιξη του λεωφορείου.

Η αναβάθμιση των σταθμών των λεωφορείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εξυπηρέτησης των επιβατών, την ασφαλή διακίνησή τους και την αύξηση της χρήσης των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με όλα τα θετικά αποτελέσματα που αυτό επιφέρει. Επιπλέον, αναμένεται η εξυπηρέτηση των πυρήνων των ιστορικών κέντρων των πόλεων με ηλεκτρικά λεωφορεία και η μείωση των ρύπων στο πιο πυκνό σε δόμηση αστικό περιβάλλον και όπου υπάρχει συγκέντρωση επισκεπτών, με οφέλη στην ποιότητα του αέρα, την υγεία κ.τ.λ.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]