ΘΑλΕΙΑ 2021-2027

Operations of Strategic Importance

Strengthening the Social Welfare Services (SWS)

Policy Objective 4

A more Social and Inclusive Europe

Programme Priority

Social Inclusion

Specific Objective

Social Inclusion and Social Inclusion

Project Budget

€48M

60%
EU Contribution

Implementation Period
1st quarter 2021 -
4th quarter 2029

Pan-Cypriot

Δικαιούχος/ Φορέας Υλοποίησης
Social Welfare Services

22406618

gantoniou@sws.dmsw.gov.cy

Σύντομη περιγραφή/Στόχος

Το Έργο της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) αφορά στον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών με στόχο την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη των ατόμων και των οικογενειών, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Κυριότερος στόχος της αναδιάρθρωσης αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, η βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και η ανάπτυξή τους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, επιτυγχάνοντας έτσι κοινωνική ενσωμάτωση.

Στο πλαίσιο του Έργου της Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ, οι κυριότερες Δράσεις που θα προωθηθούν είναι:

  1. Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών εργασίας των ΥΚΕ.
  2. Η αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των ΥΚΕ.
  3. Η κατάρτιση των Λειτουργών και των διευθυντικών στελεχών των ΥΚΕ σε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης βάσει αναγκών σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες που αφορούν διοίκηση (ηγετικές και διοικητικές ικανότητες), ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικός σχεδιασμός.
  4. Η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου με παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή για 24ωρη εξυπηρέτηση.
  5. Η εξασφάλιση Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ATA).
  6. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από επαγγελματίες Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Αξιολογητές Κοινωνικών Αναγκών μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από Επαγγελματίες στους τομείς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για ενίσχυση της πολυθεματικής/διεπιστημονικής παρέμβασης.
  7. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από Συνοδούς/Μέντορες για παιδιά και Συνοδούς για άτομα με αναπηρίες μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών.
  8. Η εξασφάλιση υπηρεσιών από επαγγελματίες για την παροχή επαγγελματικής εποπτείας στους Λειτουργούς των ΥΚΕ μέσω προκήρυξης, για τη δημιουργία καταλόγου για την αγορά των εν λόγω υπηρεσιών με στόχο την δημιουργία ασφαλούς πλαισίου υποστήριξης σε προβλήματα, που συναντά ο κάθε επαγγελματίας Λειτουργός των ΥΚΕ στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός του, στη συναισθηματική έκφραση και διαχείριση προσωπικών δυσκολιών λόγω της εξυπηρέτησης δύσκολων περιπτώσεων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των αποτελεσμάτων στους εξυπηρετούμενους, στους φροντιστές ή/και στις οικογένειες των εξυπηρετουμένων και στο προσωπικό των ΥΚΕ.
Πρόοδος/Στάδιο Υλοποίησης

Η υλοποίηση της Δράσης (5) ξεκίνησε περί τα μέσα Μαρτίου 2023, με την πραγματοποίηση των πρώτων εκπαιδεύσεων στην ομάδα του Προγράμματος (αποτελούμενη από Κοινωνικούς Λειτουργούς πρώτης γραμμής και Κοινωνικούς Λειτουργούς για εποπτεία και διοικητική υποστήριξη) της οποίας μισθώθηκαν οι υπηρεσίες. Σκοπός των εκπαιδεύσεων είναι η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της ομάδας του Προγράμματος με τις ΥΚΕ.

Τον Απρίλιο του 2023 ξεκίνησε η παροχή υπηρεσιών από όλους τους Φορείς που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα και συνεχίστηκαν οι σχετικές επιμορφώσεις/συναντήσεις τόσο στις τοπικές αρχές όσο και στα γραφεία των ΥΚΕ, με σκοπό τη συνεχιζόμενη ενημέρωση/επιμόρφωση, παρακολούθηση της προόδου και εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος. Στις 4/5/2023 πραγματοποιήθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την ευρεία επικοινωνία της έναρξης λειτουργίας του προγράμματος. Περαιτέρω άρχισαν οι πρώτες διαβουλεύσεις με τις Ενώσεις Κοινοτήτων και Δήμων για την γεωγραφική επέκταση του προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη Δράση (6) και τη Δράση (7) που αφορούν στην ενίσχυση της πολυθεματικής προσέγγισης, ολοκληρώθηκε η δημιουργία καταλόγου για την αγορά υπηρεσιών από επαγγελματίες Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους και Αξιολογητές Κοινωνικών Αναγκών και από Συνοδούς/Μέντορες αντίστοιχα και έχουν υπογραφεί οι σχετικές Συμφωνίες Πλαίσιο. Η υλοποίηση των προγραμμάτων άρχισε, ωστόσο εντός του 2023 αναμένεται να γίνουν ενέργειες για: (α) εξεύρεση επιπρόσθετων επαγγελματιών ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των ΥΚΕ και (β) βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών.  

Η δράση (8) άρχισε τον Ιανουάριο του 2022 και κατά το 2023 συνεχίζεται η παροχή εποπτείας σε Λειτουργούς που επέδειξαν ενδιαφέρον. Κατά το 2023 αναμένεται επίσης η περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος. 

Οι υπόλοιπες Δράσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού και ετοιμασίας των σχετικών εγγράφων προσφορών.

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα

Οι δράσεις του Έργου αναμένεται να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των ΥΚΕ, μέσα από τη βελτίωση και αναβάθμιση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας τους, με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και προσιτότητας των ΥΚΕ στον πολίτη και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κάντε κλικ για να αξιολογήσετε αυτόν τον Ιστότοπο!
[Σύνολο: 0 Μέσος όρος: 0]